Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivní prázdniny dětí v příměstských tenisových kempech

7. 8. 2009

Aktivní prázdniny dětí v příměstských tenisových kempech

 

Dětem jsme se  snažili zábavnou formou přiblížit tenis jako sport pro všechny.V týdenních turnusech probíhajících od pondělí do pátku holky i kluci získávali postupně první základy všeobecných a tenisových dovedností. Vždy na závěr každého kempu tým trenérů a pomocníků připravil pro děti turnaj o poháry, medaile a věcné ceny. Příměstské kempy měly i za cíl přilákat nové děti do Rožnovského tenisového klubu, ve kterém v současné době pravidelně trénuje kolem 40 dětí.

Tato velká akce by se nemohla uskutečnit bez podpory sponzorů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Nadaci Děti - kultura - sport, která přispěla největší finanční částkou. Dále děkujeme firmě Dobiáš, Izolting, Sikov, Liss, Cyrilovu pekařství, Kosteleckým uzeninám a panu Martínkovi.V neposlední řadě i školní jídelně na Dolní Bečvě, kde jsme se celý měsíc mohli stravovat a vedení školy za pronájem tělocvičny. Velký dík patří i obci Dolní Bečva, která nám poskytla každý týden prostory na fotbalovém hřišti ke slavnostnímu zakončení a panu Boháčovi, správci tenisových kurtů, za každodenní perfektní úpravu dvorců.

Dalším krokem Rožnovského tenisového klubu je podchytit zájem dětí z kempů o pravidelný trénink. V měsíci srpnu proběhne schůzka s rodiči. Budou vytvořeny tréninkové skupiny, které začnou koncem srpna a celé září s pravidelným tréninkem dle možností dětí a požadavků rodičů. Návazností na tento trénink bude i systematická zimní příprava všech dětí z Rožnovského tenisového klubu pod vedením kvalifikovaných trenérů v nové Víceúčelové  hale v Rožnově pod Radhoštěm, která se v současné době dostavuje .