Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU RTK

20. 2. 2012

Která se uskuteční  29.2.2012 v 18,00 hod. na hotelu RELAX.

Na Valné hromadě budou rozdány všem tiskopisy na zaplacení členských příspěvků na rok 2012 . Termín zaplacení členského příspěvku je  31.3.2012.


Program  Valné hromady :     
1)    Zahájení   - představení  hostů
2)    Volba návrhové komise
3)    Volba mandátové komise
4)    Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období a hlavní cíle klubu na rok 2012
5)    Zpráva o hospodaření klubu za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
6)    Diskuze
7)    Návrh na usnesení
8)    Závěr


Představenstvo RTK zve všechny členy - hráče , jejich zástupce – rodiče, hosty .

                                                                                                                                       

                                                                                     Ing. Jaroslav   Mrlík
                                                                                     Prezident RTK